Индустриални застрахователни брокери

Гражданска отговорност

Период  на промоцията: 

от 08.04.2015 г. до 04.05.2015 г.

 

Описание на промоционалните условия:

Намалени тарифни ставки за физически леца и териториална валидност: Р.България, ЕС, ЕИП и Сърбия, Андора и Швейцария