Индустриални застрахователни брокери

Промоции за общо застраховане

Промоции по Общо застраховане включват промоционалните условия, обявени от застрахователните дружества по:
  • Автомобилни застраховки
  • Имуществени застраховки;
  • Технически застраховки
  • Застраховане на отговорности
  • Застраховане срещу злополуки
 
Всяко застрахователно дружество предвижда през определени периоди в годината промоционални условия по предлаганите продукти. Промоциите обичайно са свързани с процентно намаление на тарифите по застраховките.