Индустриални застрахователни брокери

Промоции

Всяко застрахователно дружество предвижда през определени периоди в годината промоционални условия по предлаганите продукти. Промоциите обичайно са свързани с процентно намаление на тарифите по застраховките. Друга възможност за промоционални условия са например предоставянето на преференции при закупуване на повече от един застрахователен продукт и т.н.

Формите и възможностите за предоставяне на отстъпки са множество и различни. Те са различни, в зависимост от условията на застрахователното дружество.