Индустриални застрахователни брокери

Контакти

Адрес

гр.София, район Изгрев, кв.Изток, ул.”Лъчезар Станчев” №9, ет.6

пк: 1756

тел: +359 2 967 63 39

мобилен: +359 876 797 795

мобилен: +359 888 797 795

 

Банкови сметки

За плащания по застрахователни договори

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG71FINV91507015841814

BIC: FINVBGSF

 

За други плащания

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG07FINV91501015841812

BIC: FINVBGSF

Запитване